Általános Szerződési Feltételek

A méhkaptárlevegő Kezelést támogató honlap által nyújtott szolgáltatás a [ www.bienenluft.org ] címen érhető el.

A honlap üzemeltetőjének elérhetősége:

Dr. Márkus Attila

Németország, 88316 – Isny-Neutrauchburg, Riedstr. 18.

E-Mail: info@bienenluft.org

A honlap szolgáltatásai közvetítői funkciót töltenek be az méhkaptárlevegő belégzés szereplői között.

A honlap használata során megadott adatok valódiságáért az adatközlő felel.

Amennyiben a honlap tartalma a honlap szerzőjének és üzemeltetőjének engedélye nélkül azonos vagy hasonló formában harmadik személy honlapján üzleti célból megjelenik, napi 130 EUR összegű kötbért köteles fizetni, amely a jogellenes használat díjának minősül.

A honlap használata során az üzemeltető tudomására jutott személyes adatokat az üzemeltető bizalmasan kezeli, harmadik személynek nem adja át, kivéve a felhasználó érdekében felmerülő szükséges eseteket.

Az üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a honlap tartalmát és kinézetét bármikor megváltoztathatja.

A honlap használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból vagy félreérthetőségből eredő közvetlen vagy közvetett vagyoni vagy nem vagyoni károkért, vagy más veszteségért való felelősséget az üzemeltető kifejezetten kizárja.

A honlap kezelőhelyek általi használatának feltételei

A kezelőhelyek regisztrációja a honlap Kezelőhelyek / Kezelőhely regisztrációja menüpontja alatt történik. A regisztráció feltétele a jelen jogi nyilatkozatba foglalt szerződési feltételek elfogadása. A regisztráció díjmentes.

Az Üzemeltető a regisztrációt követően dönt a kezelőhely aktiválásáról.

Az Üzemeltető jogosult személyesen vagy megbízott útján ellenőrizni, hogy a regisztrálni kívánt vagy regisztrált méhészet megfelel-e a regisztrációhoz és működtetéshez szükséges feltételeknek. Üzemeltető jogosult laborvizsgálat céljából a kaptárakból mintát venni vagy a kezelőhellyel a kaptárak laborvizsgálatát elvégeztetni.

A kezelés díját országonként különbözően az Üzemeltető határozza meg.

A honlap használati díja a rendszer használatával elvégzett kezelések kezelési díjának 10%-a.

A használati díj kiegyenlítése az Üzemeltető felé havonta, utólag, számla ellenében történik.

A honlap használati szerződést bármelyik fél indokolás nélkül 3 hónap felmondási idővel negyedév végére írásban felmondhatja. A felmondási idő leteltét követően Üzemeltető törli a Felhasználót a rendszerből.

Üzemeltető azonnali hatállyal jogosult felmondani a szerződést különösen a következő esetekben:

  • Honlap rosszhiszemű vagy nem rendeltetésszerű használata
  • 30 napot meghaladó lejárt tartozás
  • A regisztráció feltételeinek megszűnésekor

A kezelőhelyek működtetésének tárgyi és személyi feltételei:

  • Méhész képesítés vagy legalább 5 éves méhészet területén szerzett tapasztalat igazolása,
  • Legalább 15 méhcsalád megléte,
  • Méhcsalád törzslap megléte,
  • Tiszta méhészet, penészmentes méhkaptárak,
  • Varroakezelés csak hangyasavval, oxálsavval, illóolajokkal és más alternatív kezelési módokkal (pl. hőkezelés),
  • A kilégzett levegő nem áramolhat vissza a méhkaptárba,
  • Barátságos, tiszta, kényelmesen berendezett környezet,
  • Kezelés lebonyolítása a méhektől elzárt helységben,
  • Minden kezelt személy külön maszkot és csövet kap,
  • Kezelés 18 fok feletti külső hőmérséklet esetén a virágzási időszakban.